Mats Cullbrand utsedd till Kvalitetschef inom Sandbäckens

​Mats Cullbrand har utsetts till Kvalitetschef med ansvar för Sandbäcken-koncernens KMA-funktion.

Sandbäckens ambition är att ständigt utveckla koncernens kvalitet-, miljö och arbetsmiljöarbete. Detta sker bland annat genom kontinuerlig utbildning av alla medarbetare samt genom fortlöpande översyn och uppdatering av rutiner och styrande dokument. 

Målsättningen är att Sandbäckens kvalitetssystem och miljöledningssystem skall uppfylla kraven enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.

Mats tillträder rollen per omgående och kvarstår som regionchef för Sandbäckens region Väst och är tillika VD för Sandbäckens Rör i Göteborg AB.

För mer information kontakta

Mats Åström, Koncernchef
Tel: 072-050 22 40
E-post: mats.astrom@sandbackens.se

Mats Cullbrand
Tel: 070-715 25 10
E-post: mats.cullbrand@sandbackens.se

Kontakta oss

Post och besöksadress: Videvägen 8, 641 49 Katrineholm
Tel: 0150-200 33

© Katrineholms Rörproduktion AB          Om cookies | Sitemap