Med både kvalitet och miljö i fokus

HEM / KVALITET OCH MILJÖ

Kvalitetspolicy 

För att uppnå våra kunders önskemål ska vi producera och leverera produkter och tjänster med rätt teknisk nivå och med rätt kvalitet. Detta åstadkommer vi genom att…

 • Leverera produkter i rätt tid och på rätt sätt
 • Ta reda vilken produkt/tjänst kunden efterfrågar 
 • Varje anställd alltid strävar efter att förbättra kvaliteten på sitt eget arbete
 • Ge berörd personal/underentreprenör korrekt information och utbildning för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt
 • Ha ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga underleverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leverantörer.

Med detta arbetssätt kan vi garantera ett väl fungerande system till våra kunder. Våra åtaganden ska innebära att rätt material monteras på korrekt sätt och i rätt tid.

Miljöpolicy

Samtliga anställda inom företaget ska arbeta på ett miljöriktigt sätt och använda material med minsta möjliga miljöpåverkan - utan att försämra kvaliteten. Detta uppnås genom att…

 • Basera verksamheten på helhetssyn där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas
 • Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.
 • Uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet
 • Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att uppnå uppställda mål
 • Återvinna material
 • Arbeta med ständiga förbättringar inom miljöfrågor
 • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter

Vi arbetar enligt det kvalitetsgrundande systemet ISO 9001 och ISO 14001.

Kontakta oss

Post och besöksadress: Videvägen 8, 641 49 Katrineholm
Tel: 0150-200 33

© Katrineholms Rörproduktion AB          Om cookies | Sitemap