HEM / TJÄNSTER / Energi

Se över din fastighet

Vi erbjuder energianalyser och energiavtal

Vi besöker er fastighet och gör en energianalys på alla energislag. Detta kan vara värme, el, ventilation eller vattenkostnader. Därefter får du åtgärdsförslagen presenterade med en beräknad besparing och investeringskostnad.

När vi är överens, genomför vi balansering av värmesystemet, ser över ventilationen och gör eventuella vattenbesparingsåtgärder.

Och vi följer upp! För att säkerställa att vi når våra mål från analysen så styr vi och följer upp energianvändningen. Vi vet att nöjda kunder är vår framtid.

Energiavtal

Med ett energiavtal optimerar vi energi- och eller medieanvändningen inom fastigheten. Vi utformar energiavtal med olika omfattning och detaljnivå efter kundens behov och anläggningens status.

Det kan omfatta  klimatskalet, ventilation, värme, vatten, kyla, el, belysning, transportsystem, processystem och övriga installationer.

Fördelar:
  • Vi optimerar energi- och medieanvändningen på befintlig utrustning utan att på verka klimatet i lokalerna negativ.
  • Vi ger förslag på anpassning av befintlig utrustning baserat på dagens krav och möjligheter (t.ex. behovsanpassad ventilation etc.).
Basupplägg:
  • Objektsinventering och genomgång av klimatkrav, energimål och omfattning.
  • Avtalsexempel: Löptid 3 år, 12 besök / år inklusive driftoptimering och avläsning av mätare och tillhörande driftstatistik.
  • Helårsavstämning.
Målsättningar och utförande:
  • Att optimera temperatur, luftmängd och funktion på anläggningen för att nå klimat- och energimål. Resultat redovisas i Energiprotokoll.
  • Förslag på ytterligare energibesparande åtgärder, utöver ovanstående.
Tillval:
  • Modernisering av anläggning genom energientreprenad (ev. genom incitamentsavtal).
  • OVK och flödeskontroll för förebyggande underhåll.

Kontakta oss

Post och besöksadress: Videvägen 8, 641 49 Katrineholm
Tel: 0150-200 33

© Katrineholms Rörproduktion AB          Om cookies | Sitemap