HEM / TJÄNSTER / Fjärrvärme

Certifierad kompetens för installation och service av fjärrvärmeanläggningar

Rörproduktion utför alla typer av fjärrvärmearbeten. Vi har lång erfarenhet av kulvertarbeten, värmeväxlare och andra typer av svets- och rörinstallationer där det krävs speciella svetslicenser eller andra behörigheter.

Vi har även erfarenhet av att bygga och installera stora pannanläggningar och har avtal med flera energibolag.

Rörproduktion ingår sedan 2018 Sandbäcken-koncernen och har därmed tillgång till den stora koncernens samlade resurser. Bland annat har systerföretaget, Sandbäckens Rör i Västerås, en enhet specialiserad på arbeten i fjärrvärmeanläggningar. Enheten har lång erfarenhet av såväl entreprenader som service och alla medarbetare har tillhörande licenser och certifieringar.

Vi erbjuder dig som kund en heltäckande partner och leverantör vid utveckling av fjärrvärmeanläggningar - från konstruktion, teknik och installation, vid ny- eller ombyggnad av fjärrvärmeanläggningar - till långsiktiga serviceavtal.

Kontakta oss

Post och besöksadress: Videvägen 8, 641 49 Katrineholm
Tel: 0150-200 33

© Katrineholms Rörproduktion AB          Om cookies | Sitemap