Vi är en heltäckande VS-leverantör

HEM / TJÄNSTER

Vi på Rörproduktion är specialister på installation, service och underhåll av olika typer av VS-anläggningar. Utifrån kundens unika behov och förutsättningar tar vi fram kvalitetssäkrade och miljöanpassade lösningar som säkerställer en hållbar investering för kunden.

Våra kunder finns inom alla kundsegment och våra installationer finns redan idag på sjukhus, skolor, köpcentra, industrilokaler och i olika typer av bostäder, såsom villor, bostadsrätter, hyreshus med flera.

VS- Entreprenad

Står du inför en renovering, ombyggnad eller nybyggnad? Inom Rörproduktion har vi lång erfarenhet av att driva och genomföra alla tänkbara typer av entreprenader och projekt.

 Vi erbjuder dig som kund en heltäckande leverantör som har kompetens och resurser att bli din partner i ditt nästa projekt. Säkerställ en funktionell och hållbar VS-anläggning genom att låta oss aktivt följa dig från idé-stadiet till konstruktion och projektering, genom projektgenomförandet och installationerna till efterföljande överlämning och eventuellt serviceavtal.

Låt din utmaning bli vår utmaning oavsett om den är stor eller liten, i en industrilokal eller i ditt badrum hemma!

LÄS MER »

Samverkan & partnering

Vi vill lyfta fram olika former av samverkan.

För oss innebär samverkansentreprenad:

  • Förbättra samarbetet mellan beställare, entreprenör och underentreprenörer och konsulter. 
  • Undvika kostnadskrävande ändrings- och tilläggsarbeten. 
  • Att höja kvaliteten på slutprodukten. 
  • Att förbättra kunskapsöverföringen.

LÄS MER »

VS- Service

Genom kontinuerlig service av din VS-anläggning kan du undvika vattenskador och minska din energiförbrukning. Vi hjälper dig med smarta lösningar och materialval.

Som kund erbjuds du certifierade och erfarna VS-montörer som genom sina servicebilar har resurser att göra snabba och effektiva arbetsinsatser.

LÄS MER »

Värmepumpar

Vi är återförsäljare av Thermia värmepumpar, men erbjuder även installation och service av andra märken på marknaden.

En stor fördel med en värmepump avsett vilken typ man väljer är att den behöver minimalt med skötsel och underhåll. Om den installeras korrekt ska du nästan kunna glömma bort att du har den - den ska fungera varje dag året runt, medan du har det varmt och bekvämt i hemmet.

LÄS MER »

Kyla

Katrineholms Rörproduktion AB är certifierade och även våra kylmontörer har erforderliga kylcertifikat.

Inom teknikområdet kyla erbjuder vi våra kunder installation och service av olika system där det finns köldmedia, exempelvis värmepumpar, livsmedelskyla och komfortkyla samt olika värmesystem.

LÄS MER »

Fjärrvärme

Vi är en flitigt anlitad teknisk samarbetspartner och installatör av kompletta fjärrvärmeanläggningar. Vi har idag avtal med flertalet energibolag där vi inte bara utför nyinstallationer utan även utför service och underhållsarbeten i deras respektive fjärrvärmenät.

Våra specialiserade montörer har certifiering för licenssvetsning. Vid större och mer omfattande arbeten samarbetar vi även med vårt systerbolag, Sandbäckens Rör i Västerås som har en specialiserad enhet för stora fjärrvärmeavtal i Mälardalen.

LÄS MER »

Energi

Det är inte bara vi människor som måste må bra, det ska även våra fastigheter göra. Genom smarta, moderna och hållbara lösningar tillsammans med rätt materialval kan vi bidra till energieffektiva fastigheter.

Detta gör vi genom att analysera, kontrollera, beräkna nuläget och erbjuda energiförbättrande åtgärder.

LÄS MER »

Konstruktion

Inom Rörproduktion och Sandbäcken-koncernen har vi specialister för projektering och konstruktion av olika typer av VS- och kylsystem. Vi har kunniga medarbetare inom både 2D- och 3D-ritningar och använder oss alltid av de senaste versionerna av AuotoCAD i kombination med MagiCAD. En viktig del i vårt arbete är att kunden alltid får vara med och bestämma hur projekteringen ska gå till.

LÄS MER »

Kontakta oss

Post och besöksadress: Videvägen 8, 641 49 Katrineholm
Tel: 0150-200 33

© Katrineholms Rörproduktion AB          Om cookies | Sitemap