HEM / TJÄNSTER / Värmepumpar

Vi kan installera eller serva din värmepump

Thermia värmepumpar

Solen är källan till allt liv, och dess värme ger mängder av gratisenergi som lagras i luft, berggrund, mark och vattendrag. Värmepumpen är ditt verktyg för att ta del av denna gratisenergi. Genom att hämta och utvinna värme effektivt kan din uppvärmningskostnad minska rejält - i vissa fall med upp till 85 procent.

Luft/luft utvinner energi från utomhusluften som omvandlas till värme eller kyla som sprids inomhus med hjälp av en fläkt. Ett komplement till annan uppvärmning. Producerar inte varmvatten.  

Luft/vatten omsätter energi från utomhusluften till värme åt bostadens vattenburna värmesystem (element eller golvvärme). Modellen kan även producera varmvatten. Det här alternativet ger ett heltäckande värmesystem.

Vätska/vatten hämtar energin från berggrunden, marken eller sjöbotten via en vätska som cirkulerar i en slinga. Värmen överförs sedan till husets vattenburna värmesystem. Modellen kan även producera varmvatten. Är effektivare än luft/vatten vid låga utetemperaturer. Det här alternativet ger ett heltäckande värmesystem.  

Frånluft återvinner energi ur husets ventilationsluft och återför den till värmesystemet. Den kan göra besparingsinsatser, men är inte någon huvudförsörjare av värme och varmvatten.

Med hjälp av ett extra tillbehör kan vissa värmepumpar även producera komfortkyla.

Livslängden på en värmepump varierar mellan olika modeller och märken, men generellt ska en luft / vatten- eller vätska / vattenvärmepump från en bra tillverkare hålla mellan 20 och 30 år.

 En stor fördel med värmepumpen är att den behöver minimalt med skötsel och underhåll. Om den installeras korrekt ska du nästan kunna glömma bort att du har den - den ska fungera varje dag året runt, medan du har det varmt och bekvämt i hemmet.

Kontakta oss

Post och besöksadress: Videvägen 8, 641 49 Katrineholm
Tel: 0150-200 33

© Katrineholms Rörproduktion AB          Om cookies | Sitemap