HEM / TJÄNSTER / Samverkan & Partnering

Låt oss bli din partner i ditt nästa projekt

Rörproduktion vill lyfta fram olika former av samverkan. Vi försöker införliva samverkanstanken på så många projekt som möjligt, bland annat genom samverkansentreprenader.  

En samverkansentreprenad handlar om att skapa en arbetsgrupp – ett team – så att vi tillsammans med kund och leverantör kan hitta synergier i projektorganisationens alla delar. 

För att en samverkansentreprenad ska fungera måste alla ha respekt för varandras roller och förstå sin roll i projektet. Alla ska kunna ifrågasätta beslut – den öppenheten måste finnas. I ett större projekt finns mycket kunskap och många kreativa människor. En samverkansentreprenad är vårt sätt att ta tillvara denna kreativitet, erfarenhet och kunskap.

Viktiga punkter för att en samverkan ska fungera: 

 • Fastställa ramarna för samverkan.
 • Samverkan måste vara en integrerad del i projektet. Det ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet.
 • Två nyckelord är kommunikation och information. Det är viktigt att redan från början fastställa formerna för och sättet vi sprider information.

Vi anser att samverkansprojekt är det överlägset bästa sättet att arbeta – både för kund och leverantör. Det är mer stimulerande att arbeta nära beställaren, att gemensamt ta fram olika lösningar och att lära av varandra. Det är viktigt att ha en fullständig öppenhet – denna öppenhet gör att kostnaden blir korrekt. En grund är att det finns en tillit och förtroende från kund. Utan detta är det svårt att genomföra ett samverkansprojekt på ett bra sätt.

Vi har sedan starten av Rörproduktion strävat efter att arbeta i samverkansprojekt. En samverkansentreprenad med oss som deltagare innebär att alla deltagare i projektet arbetar mot samma mål. Målet definieras tidigt i processen för att alla ska ha möjlighet till att bidra med sina kunskaper och erfarenheter på bästa sätt.

För oss innebär samverkansentreprenad:

 • Förbättra samarbetet mellan beställare, entreprenör och underentreprenörer och konsulter.
 • Undvika kostnadskrävande ändrings- och tilläggsarbeten.
 • Att höja kvaliteten på slutprodukten.
 • Att förbättra kunskapsöverföringen.

Under arbetets gång är följande faktorer viktiga för att nå framgång med arbetssättet samverkansentreprenad: 

 • Personkemin i arbetsgruppen måste stämma. Alla parter bör bidra med hög och likvärdig kompetens.
 • Sättet att reglera riktprisförändringar bör fastställas så tidigt som möjligt.
 • Målen bör fastställas gemensamt i styr- och arbetsgrupper för att säkerställa att alla känner delaktighet. De bör även vara mätbara och leda till kontinuerliga förbättringar.
 • En tydlig konfliktlösningstrappa är viktig för att hantera problem om / när de uppkommer. Denna bör vara tidsbegränsad.
 • Informera alla på arbetsplatsen är viktigt för att engagera och motivera.

Kontakta oss

Post och besöksadress: Videvägen 8, 641 49 Katrineholm
Tel: 0150-200 33

© Katrineholms Rörproduktion AB          Om cookies | Sitemap